Kategoryzacja

22.5.2021
Kategoryzacja

W niniejszym artykule zajmiemy się warunkami i trybem rejestracji pokoi i apartamentów na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań dla skategoryzowanych obiektów noclegowych i gastronomicznych oraz lokali rozrywkowych (przyjętego 26.03.21), procedurą ustalania kategorii, a także warunkami i trybem rejestracji pokoi gościnnych i apartamentów.

Celem nowego zarządzenia jest ustalenie nowych warunków i trybu rejestracji pokoi gościnnych i apartamentów gościnnych
oraz zaliczenie ich do rodzaju zakwaterowania - klasy "B."

Należy zaznaczyć, że w przypadku udostępniania turystom pokoju gościnnego lub apartamentu gościnnego
nie ma ograniczeń co do zajmowania lokalu mieszkalnego lub budynku. Ustawodawca postanowił ułatwić tę działalność poprzez zniesienie tego ograniczenia.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji?

Ważne wyjaśnienia.

Zniesiono obowiązek składania dokumentu z podpisami ponad 50% właścicieli w budynku, potwierdzającego zgodę na prowadzenie działalności turystycznej.

Wszystkie poniższe dokumenty należy złożyć do burmistrza gminy, w której się znajduje.
Wymagane są następujące dokumenty:

1. Zgłoszenie wniosku wg wzoru przewidzianego w art. 129a ustawy o turystyce do burmistrza gminy

W zgłoszeniu należy zadeklarować:

- Pojemność lokalu - liczba pokoi, liczba miejsc noclegowych;
- Identyfikator nieruchomości w rozumieniu art. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami i ewidencji gruntów;
- Imię i nazwisko osoby, która będzie prowadziła działalność hotelarską oraz nazwę miejsca noclegowego;
- UIC / BULSAT lub PIN;
- Adres miejsca noclegowego;
- Telefon / fax i adres e-mail osoby, jeśli posiada, a jeśli nie posiada - podaje się imiona i nazwiska osób upoważnionych oraz ich telefon / fax i adres e-mail;

Osoby inne niż właściciel terenu muszą złożyć:

3. Dokument potwierdzający ich prawo do prowadzenia działalności na terenie obiektu. Należy również wskazać indywidualizację dokumentu na użytkowanie;

Do oświadczenia należy dołączyć następujące dokumenty:

- a) kopię dokumentu na użytkowanie terenu, jeżeli nie jest on jego własnością i nie podlega wpisowi;
- b) wyraźne pełnomocnictwo, jeżeli oświadczenie o zgłoszeniu składa pełnomocnik;

Jeżeli osoba, która faktycznie prowadzi działalność na terenie obiektu jest inna niż osoba wskazana w dowodzie rejestracyjnym, składa oświadczenie o zgłoszeniu do rejestracji zgodnie z art. 31 i art.. 129a ustawy o turystyce.

W przypadku zmiany potencjału należy złożyć nowe oświadczenie o złożeniu wniosku.
Termin rejestracji, wypowiedzenia i poprawienia błędów

W terminie 7 dni od złożenia oświadczenia o złożeniu wniosku, Wójt Gminy lub upoważniony przez niego urzędnik wydaje zarządzenie o rejestracji i wydaniu zaświadczenia osobom, które złożyły wniosek o zarządzanie pokojem gościnnym/apartamentem gościnnym.

W przypadku chęci zaprzestania prowadzenia działalności hotelarskiej należy złożyć wniosek o zaprzestanie działalności do Wójta
Gminy. Termin zakończenia zezwolenia wynosi 3 dni od daty złożenia wniosku

Jeśli w informacjach podanych na oświadczeniu o zakończeniu działalności wystąpią niekompletności lub błędy, będziesz miał 3 dni od otrzymania zawiadomienia na ich poprawienie. W przeciwnym razie postępowanie zostaje zakończone.
Zgodnie z art. 32 ust. 2 rozporządzenia, zaświadczenie o wpisie do rejestru jest bezterminowe.

Jakich kosztów należy się spodziewać?

Koszt kategoryzacji pokoi i apartamentów znajdziesz tutaj:
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2016-12/tarifa_za_taksite_br.102_dv_ot_23.12.16.pdf

O potwierdzeniu kategorii zakwaterowania klasy B - pokoje, pensjonaty, bungalowy i kempingi:

- a) za kategoryzację miejsc turystycznych - 10 BGN za łóżko
- b) za potwierdzenie kategoryzacji i kontrolę na miejscu - 10 BGN . za łóżko

Podstawowe obowiązki dla działalności hotelarskiej

Należy wiedzieć, że po wynajęciu pokoi lub apartamentów dla gości prowadzisz działalność turystyczną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 PA i jesteś zobowiązany do prowadzenia ewidencji zakwaterowanych turystów w taki sam sposób jak skategoryzowane miejsca noclegowe klasy "A" i klasy "B" - hotele, motele, schroniska, pensjonaty itp.

- poprzez scentralizowany system informatyczny zarządzany przez Ministra Turystyki, dostępny za pośrednictwem ogólnodostępnej strony internetowej lub innej aplikacji umożliwiającej dostęp online;
- poprzez wybrany przez przedsiębiorcę hotelarskiego system informatyczny spełniający wymogi ustawy o administracji elektronicznej.

W powyższym rejestrze są Państwo zobowiązani do wypełnienia następujących informacji turystycznych:
- pełna liczba imion i nazwisk cudzoziemca;
- data i rok urodzenia;
- obywatelstwo;
- numer paszportu;
- okres jego pobytu w miejscowości turystycznej.
Dane osobowe

We wszystkich przypadkach wynajmu apartamentów i pensjonatów, jako przedsiębiorca i osoby niebędące przedsiębiorcami, przetwarzają Państwo dane osobowe osób, które Państwo zakwaterowali. Prowadząc działalność hotelarską, działasz zatem również jako administrator danych (LD) i masz obowiązek doprowadzić swoje działania związane z przetwarzaniem LD do zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych i GDPR. Jako administrator LD musisz przygotować, przestrzegać i ujawnić swoją politykę dotyczącą danych osobowych. Minimalne wymagania polityki określają cele, dla których LD jest przetwarzane, zapewniając podstawowe zasady przejrzystości, odpowiedzialności i poszanowania praw konsumenta.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub masz pytania dotyczące warunków rejestracji pokoi i apartamentów, skontaktuj się z nami.