Wpływ euro na chorwackie nieruchomości

23.6.2023

Jak zapewne wszyscy już wiedzą, Chorwacja przyjęła euro w styczniu 2023 roku. Ale co to oznacza dla lokalnej gospodarki i cen?

Wpływ euro na chorwackie nieruchomości

Jak już zapewne wszyscy wiedzą, Chorwacja przyjęła euro w styczniu 2023 roku. Ale co to oznacza dla lokalnej gospodarki i cen?

Po przyjęciu euro Chorwacja przeszła przez początkowy okres dostosowawczy. Ceny towarów i usług zostały przeliczone z waluty krajowej na euro po z góry ustalonym kursie wymiany. Celem było utrzymanie stabilności cen w okresie przejściowym i uniknięcie znaczących zakłóceń na rynku.

Chociaż wprowadzenie euro może doprowadzić do wyrównania cen w strefie euro, musimy również ocenić potencjalny wpływ na koszty utrzymania. W perspektywie krótkoterminowej mogą wystąpić wahania cen w niektórych sektorach z powodu różnych czynników. Prawdopodobnie wzrośnie konkurencja i popyt wśród europejskich inwestorów. Duża liczba europejskich firm i inwestorów używa euro do płatności, nawet tych spoza strefy euro. Oznacza to większe zainteresowanie chorwackimi nieruchomościami, co zwiększy ich wartość.

Oprócz inwestorów, Chorwacja przyciągnie również więcej turystów, ponieważ nie będą już musieli wymieniać pieniędzy. Lokalna turystyka rosła już wcześniej, ale teraz oczekuje się, że wzrośnie jeszcze bardziej. Popularne miejsca turystyczne mogą zatem odnotować wzrost cen. Dlatego, jeśli chcesz mieć własną nieruchomość w Chorwacji, teraz jest właściwy czas, więc nie wahaj się z nami skontaktować.

Wzrost cen nie musi być jednak jednoznacznie negatywny. Pieniądze napływające do Chorwacji dzięki inwestorom i turystom mogą być następnie wykorzystane do dalszego rozwoju i modernizacji ośrodków wypoczynkowych. A nawet jeśli ceny chorwackich nieruchomości wzrosną, to i tak będą one tańsze niż np. w Pradze.

Oprócz euro, wejście Chorwacji do strefy euro tego lata również przyczyni się do wzrostu liczby odwiedzających. Oznacza to, że nie będzie już kontroli na granicach, a mieszkańcy krajów europejskich będą mogli przejechać bez kontroli. Nie będziesz już musiał stać w kolejkach i czekać na kontrolę, co skróci Twoją podróż.