Inflacja realna

10.10.2019

Stopa inflacji w Czechach osiągnęła pięcioletnie maksimum, a inflacja mierzona wzrostem wskaźnika cen konsumpcyjnych (CPI) wyniosła 2,9% w sierpniu, według Czeskiego Urzędu Statystycznego.

Jedną z najważniejszych pozycji dla każdego gospodarstwa domowego jest koszt mieszkania.Jednak koszyk CPI nie uwzględnia cen starszych nieruchomości, które są przeważnie sprzedawane w całym kraju. Tymczasem ceny nowych nieruchomości są ujmowane w indeksie jedynie pośrednio poprzez czynsze. W sytuacji, gdy ceny nieruchomości wzrosły w ostatnich latach o kilkadziesiąt procent, można założyć, że rzeczywisty wskaźnik inflacji będzie znacznie wyższy niż oficjalnie podawane 2,9%. Kolejnym czynnikiem potwierdzającym powyższe stwierdzenie jest skracający się cykl życia wielu produktów reprezentowanych w koszyku konsumenckim. Dawniej produkt konsumpcyjny taki jak pralka czy odkurzacz wystarczał na dziesięć, a nawet piętnaście lat. Dziś znacznie szybciej wymieniamy te urządzenia na nowe, a często wydajemy sporo pieniędzy na naprawy i konserwację. Niektórzy producenci montują nawet w urządzeniach tzw. wkłady, tak że tuż po upływie dwuletniego okresu gwarancyjnego konieczne jest kupienie nowego urządzenia. Te efekty, które zwiększają realną inflację, nie są oczywiście ujmowane w koszyku konsumenta.

Inflacja obniża wartość majątku. Pojawia się więc pytanie, jak inwestować, aby inflacja nie zmniejszała wartości majątku, a raczej ją zwiększała. Trzeba inwestować w aktywa, które zwiększają swoją wartość wraz z inflacją. Z pewnością nie dotyczy to kont oszczędnościowych i bankowych, gdzie realna wartość zdeponowanych środków gwałtownie maleje, a odsetki mimo inflacji są ujemne.

Warto zainwestować w zagraniczne nieruchomości, gdzie nawet 8% zainwestowanych środków ma gwarancję aprecjacji

.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu telefonicznego. Chętnie doradzimy i omówimy inne możliwości.